Geen Tijd, 2000

Analemma (site specific sun dial), Voorkamer Gallery, Lier, Belgium