Havermarkt, 2009

redesign of a street, Hasselt, Belgium
De Havermarkt is een goed voorbeeld van de impact van de wagen op de ruimtelijke beleving van de stad. Haar variatie in breedte, haar oost-west oriëntatie, de kwaliteit van de gebouwen en haar ligging aan de grote markt komen nu niet genoeg tot uiting.

Het ontwerp voor de heraanleg wil de voetganger -en hierdoor ook de architectuur- meer ruimte geven waardoor er een promenade kan ontstaan met enkele rustpunten.
Het vertrekpunt voor een artistieke ingreep was om de fysieke ervaring van het flaneren -het doelloze zwerven van de flaneur-mogelijk te maken en te versterken. De beeldbepalende elementen van een op het eerste zicht klassieke wandelboulevard zoals de bomen, de bestrating, verlichting en straatmeubilair worden lichtjes onstabiel geplaatst. De bomen (platanen) staan op onregelmatige afstand en kantelen lichtjes, het voetpad golft wat en versterkt de natuurlijke hoogteverschillen, de verlichting hangt aan dunne kabels die de straat overspannen. Ook de banken en fietsenrekken lijken wat uit evenwicht.

Door de onregelmatigheid, het-uit-haar-lood-zijn, wordt er plaats gemaakt voor de hapering, de onzekerheid maar ook de avontuurlijkheid van wat eigen is aan elk zwerven.

new situation (collage) 

existing situation

plan