proposal for an art intervention, 2007

Netwerk art center, Aalst, Belgium
Twee schijnbaar tegengestelde uitgangspunten heb ik bij dit ontwerp willen verenigen. Aan de ene kant vind ik dat een kunstwerk per definitie vreemd  moet zijn, een fremdkörper. Een object dat schijnbaar weigert zich te integreren in zijn omgeving. Toch wil ik ook dat het werk, zeker in de publieke ruimte, de betekenis van de plaats waar ze terechtkomt kristalliseert of versterkt. 
Ook Netwerk verhoudt zich als een vreemd lichaam in zijn omgeving: een kunstruimte in een uitgesproken “niet-culturele” context, een getransformeerd industrieel pand. Het ontwerp gaat daar verder op in. De basis is een stalen skeletstructuur geïnspireerd op de constructies voor publiciteit op daken. Hier en daar zie je nog restanten hiervan op grote gebouwen. Functiewijzigingen of strengere stedenbouwkundige regels maken dat de publiciteit meestal is verdwenen. De structuur blijft -nutteloos- achter. Het skelet zou zo een restant kunnen zijn. Het zou kunnen dat ze er al een lange tijd heeft gestaan. En terzelfdertijd, net als haar collega’s in de omgeving, lijkt ze zich niet al te veel aan te trekken van de architektuur waar ze op staat. Haar vormgeving komt vertrouwd over in een omgeving waar de industrie sterk heeft bepaald hoe dingen opgelost worden.
Wat ik er aan wil toevoegen is om het vertrouwde te transformeren: een object, een grote witte reep metaal, lijkt verstrikt in het bovenste gedeelte van de structuur. Een restant dat bij de volgende grote windvlaag misschien verdwijnt. Het kan ook dat ze van ergens anders komt en tijdelijk een rustplek heeft gevonden. Ook Netwerk is een tussenplek. Een plaats waar jonge(re) kunstenaars tijdelijk neerstrijken en kansen krijgen om zich verder nationaal en internationaal te ontwikkelen.

steel structure (7m high) with white aluminium strip (6,5 x 1,3m)