wings for a playground, 1999

permanent installation, Antwerp, Belgium (moved in 2012 to a larger place)  
Dit werk is ontstaan als een sociaal-artistiek project in samenwerking met een erg actief buurthuis aan de rand van een pleintje in Borgerhout. Verspreid over het plein dragen slanke masten lichte aluminiumvleugels op een as gemonteerd, waardoor ze op elke beweging in de lucht reageren. Het ontwerp speelt daarmee in op de historische betekenis van de plek, een plaats waar duivenmelkers samen kwamen. Daarnaast weerspiegelt ze door haar speelsheid evenzeer de nieuwe betekenis van de plaats: een vertoefplek- speelplein waar erg diverse gebruikers komen en gaan.
Bij de heraanleg van verschillende pleinen in Borgerhout werden de vleugels verplaatst naar een groter plein. Ook hier is de context gelijkaardig, een speelplein in een dichtbebouwd gebied waardoor ze hun relevantie behouden. De vleugels kunnen daarbij ook hier een horizon zijn in de stad: ze herinneren ons aan de wind die van ergens voorbij deze plek vandaan komt en ook weer ergens naartoe gaat. 

5 masts, 8m high, with wings of aluminum moving by the wind

installation of a sixt wing on a private roof

windmills, result of a workshop with the kids of the playground